Prisma Västra Götaland

Lär dig locka besökare med personliga berättelser

6 mar 2018
Innovatum, Trollhättan

Inom ramen för samverkan Prisma Västra Götaland har det framkommit behov av att stärka kompetensen kring berättande, såväl vid visningar som digitalt. Av denna anledning har vi i samarbete med ArbetSam förlagt en kurs i Västra Götaland med detta tema.

Kursen fokuserar på varför man ska lyfta fram och gestalta berättelser och hur man gör det, samt hur berättelser kan få liv så att de blir användbara och tillför något till egna verksamheten. Både digitalt och analogt berättande i teori och praktik med praktiska övningar.

Kursen vänder sig till verksamma på arbetslivsmuseer.

Inspiratörer på kursen: Christine Mars, Arbetets museum, Josefin Höijer, Arbetets museum, Robert Fors, Loo koboltsgruva, Axel Pettersson, Wikimedia Sverige

Anmälan via ArbetSam: https://www.innovatum.se/aktiviteter/locka-besokare-med-berattelser/