Prisma Västra Götaland

Få hjälp med att presentera ditt besöksmål

13 mar 2018
Innovatum, Trollhättan

En kurs som riktar sig till föreningar med syfte att ta fram tydlig och kortfattad information och där man får hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi tillsammans öva på hur ni enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats, en så kallad hisspresentation, så besökare vill komma till just er!

Med oss under dagen är Elin Karlsson, coach på Inkubatorn Innovatum, som också kommer hjälpa till att coacha eftermiddagens presentation tillsammans med Maria Weber på Visit Trollhättan Vänersborg.

Program

10:00 Kaffe och inledning

10:15 Genomgång av exempel på presentationer

11-12 Workshop, öva på er presentation i smågrupper

12-13 Lunch på egen bekostnad

13:00 Förbereda presentation

13:15 Alla gör en presentation för varandra och får coachning

14-15 Nästa steg – vilken hjälp vill vi ha med att nå ut med vårt säljsamtal

Anmälan: marta.gustafsson@innovatum.se