Prisma Västra Götaland

Badhuset i Lilla Edet - en pionjär i sitt slag

Badhusets södra fasad kring uppförandetiden år 1934.

Lilla Edets gamla badhus har en intressant historia som är svår att utläsa då man bara går förbi. Byggnaden var på 1930-talet en riktig mönsteranläggning där bland annat distriktsmästerskapen i simning anordnades. Men varför byggdes en toppmodern simhall i just Lilla Edet på 1930-talet? Och vad har hänt med anläggningen idag?

Hedvig Zillén, Västarvet