Prisma Västra Götaland

Alla berättelser (2 st)

kran21_42_1954_kampnagel.jpg

Kulturarv i fara

I Göteborg försvinner eller hotas av rivning objekt och miljöer som är av betydelse för en berättelse om det moderna samhället. Gasklockan är borta, varvskranarna är kvar på obestämd tid och Valhalla kanske rivs för att bygga en stor evenemangsarena.

Ämnesord:

gasklockan.jpg

Klockan är slagen

1776 fanns det 52 gatlyktor i Göteborg. 70 år senare, 1846, hade mängden gasdrivna gatlyktor ökat till 122 stycken. Göteborg var först med gaslyktor i Sverige, och produktionen hölls i ett gasverk vid Rosenlund. 1933 färdigställs den nuvarande gasklockan, den som från början naturligtvis kallades för Nya Gasklockan. En stor del av hushållen i Göteborg var beroende av gasen härifrån, och det var inte förrän moderniseringen av energisystemet innebar en övergång till naturgas som Gasklockans produktion upphörde. Sedan 1993 har byggnaden stått overksam, men istället alltmer blivit en symbol för Göteborg.  Berättelse skriven av Kent Fingal

Ämnesord: