Prisma Västra Götaland

Alla berättelser (6 st)

Tillverkningsbok för remmar av kamelhår

Ett nedslag i Göteborgs Remfabriks arkiv

I samband med att Göteborgs Remfabrik lades ner och omvandlades till ett industrihistoriskt museum, bestämdes också att fabriken arkiv skulle bevaras för framtiden. Arkivet levererades 1989 till Landsarkivet i Göteborg och är tillgängligt för alla.

Ämnesord:

numrerade kranar fd Götaverken mindre.jpg

Kranar vid Göta älv

Kranarna på Götaverken är mycket betydelsefulla kulturhistoriska värdebärare i det som tidigare var en varvsmiljö. De förstärker och förtydligar områdets och Göteborgs industrikaraktär, samtidigt som de bär egna värden. Varvskranar har i dryga 100 år varit klassiska siluetter över varvsområdena med ett stort symbolvärde för Göteborg. De är en del av stadens identitet och en viktig del av stadens landskapsbild. Av stadens tidigare över 200 hamn- och varvskranar återstår idag bara en handfull. Kranarna på Götaverken är den enda gruppen stora varvskranar som är kvar i centrala Göteborg. I området finns kvar sex stycken. En docka med två kranar forslades bort 2016. Den äldsta kvarvarande portalvippkranen är nr 24 från 1947, konstruerad av AB Landsverk. De övriga är från 1950-60- och 70-talen och tillverkade i Tyskland, Finland eller Holland. Omflyttning av kranar mellan Götaverken och varvet ute på Arendal har skett då behoven förändrats Antalet kranar på Götaverken 1967 var 46 stycken varav 41 var portalkranar.

Ämnesord:

i proggens spår.jpg

Proggen och staden, Göteborg

I slutet av 1960-talet bildades de första grupperna inom Proggen. Det är något speciellt med Göteborg och musiklivets historia i staden. Musiklivet spirade under 1960- och -70-talen i stadsdelar under omvandling och där unga människor hade möjlighet att samlas och uttrycka sina åsikter.

Ämnesord:

gasklockan.jpg

Klockan är slagen

1776 fanns det 52 gatlyktor i Göteborg. 70 år senare, 1846, hade mängden gasdrivna gatlyktor ökat till 122 stycken. Göteborg var först med gaslyktor i Sverige, och produktionen hölls i ett gasverk vid Rosenlund. 1933 färdigställs den nuvarande gasklockan, den som från början naturligtvis kallades för Nya Gasklockan. En stor del av hushållen i Göteborg var beroende av gasen härifrån, och det var inte förrän moderniseringen av energisystemet innebar en övergång till naturgas som Gasklockans produktion upphörde. Sedan 1993 har byggnaden stått overksam, men istället alltmer blivit en symbol för Göteborg.  Berättelse skriven av Kent Fingal

Ämnesord:

P5120230.JPG

Gårda

Berättelsen om en stadsdel i ständig omvandling.

Ämnesord:

goteborg_poster.jpg

Göteborg

Ämnesord: