Prisma Västra Götaland
← Tillbaka

Flickhemmet på Hedvigsborg. 1960.

Fyra glada finskor.
Flickhemmet på Hedvigsborg, 1960-tal.jpg

Finns i dessa berättelser

> Tack vare finskorna

Item Relations