Prisma Västra Götaland

Ringön – stadsutveckling som balanskonst

Ringön är uppmärksammat av såväl Göteborgs stad som av diverse konsulter som ett tämligen unikt område som ska få vara kvar på ungefär samma sätt som idag. Men en till synes motsägelsefull inställning till området skiner också fram.

Sedan 1980-talet har Göteborgs stad använt älvstrandens ytor för ny bebyggelse. Man har försökt omvandla stadens image från tung industriell karaktär till en blandstad av renare och ljusare snitt för kunskapsindustri och vattennära bostäder. Den här älvstrandenutvecklingen närmar sig nu stadens mitt. Näst i tur för omvandling står områden i anslutning till den historiska stadskärnan; dels södra älvstranden strax väster om kärnan, dels Frihamnen belägen mitt emot den senare.

Ny bro påverkar Ringön

Ringön som ligger granne med Frihamnen kommer påverkas direkt genom att Götaälvbron ska bytas ut och den nya brons fäste anläggas mer mot öster på Hisingssidan och ta några kvarter av Ringön i anspråk. Resten av Ringön sägs ha en planeringshorisont på ytterligare tjugo år. Men i och med att kvarteren kring den nya bron kommer få kontor och möjligen bostäder, kan det tänkas att acceptansen för vilka verksamheter som fortsatt kan vara kvar i Ringön blir lägre.

Både bevara och utveckla

Ringön anses väletablerat för små och medelstora företag inom service och industri, men också som isolerat från den omgivande staden. I olika rapporter trycker man på det unika hos Ringön och betydelsen av att värna områdets särställning men hävdar samtidigt, och återkommande, behov av att koppla området närmare resten av staden. Det gäller såväl rumsligt och infrastrukturellt, som socialt med verksamheter som lockar fler kategorier användare. Flera strategier och projekt som pågår i Ringön idag lever efter den här devisen: att attrahera fler kategorier av användare och locka allmänheten till besök. Detta ska visserligen bidra till förändring, men återhållsamt och i säkerställande av Ringön som ett fortsatt småskaligt och blandat område för produktion och service i närheten till stadskärnan.

Många engagerar sig

Dels har några fastighetsägare och företagare gått samman i grupperingen Framtid Ringön, i vilken även stadens fastighetskontor och andra fackförvaltningar ingår. Dels har två kulturellt präglade projekt startat upp sedan 2015: en konsthall – Järnhallen – har etablerats vid Järnmalmsgatan och månadslånga evenemang (Hall of Fame) där konstnärer skapat fasadmålningar efter gatan har hållits vid två tillfällen.

Utåtriktade verksamheter

Ett annat utvecklingsprojekt heter Saltet på Ringön och det fungerar som en slags knutpunkt mellan fastighetsägare som önskar hyra ut lokaler och de konst- och kulturarbetare som söker lokal. Målsättningen är att bidra till en uppblandning mellan det nuvarande Ringön och nya, andra slags verksamheter som är mer utåtriktade och bidrar till mer levande gator under ett utökat antal timmar om dygnet.

Spännande plats för många

Förhoppningen är att kunna tillföra mer av kulturverksamheter utan att tränga undan nuvarande verksamheter, och utan att bidra till gentrifieringsprocesser som leder till att inte heller konstnärerna kan vara kvar på sikt. Om man lyckas med denna avvägning kommer Ringön kunna fortsatt leva som det småskaliga industriområde det är idag, och samtidigt vara en spännande plats att besöka för var och en som vistas i Göteborg.

Gabriella Olshammar, PhD, Forskare
Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård

Klicka här och läs mer om Ringön.

Läs mer

Urbaniseringens politik

Sommarens maritima äventyr

Kan en hållbar stad vara både tät och grön?