Prisma Västra Götaland

Sommarens maritima äventyr

Flaggorna vajade friskt i vinden i Uddevalla den siste juni i år, dagen då det var vernissage för hela tre utställningar samtidigt. Anledningen är det stundande Varvsspelet, där Uddevallavarvet ska ”återuppstå” under två veckors tid.

En magnifik utställning invigdes i Folkets Hus i Uddevalla, en utställning av Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska Förening. Ett sjuttiotal fotografier från varvet visades; fotografier från arbetet på gallerplan, fartygsbäddarna och utrustningskajerna, filarna, plåtslagarna och svetsarnas arbeten, ritningskontoret, de många sjösättningarna och varvsområdet som växte i takt med att varvet expanderade. Intressanta historiska dokument och många berättelser om människoöden på Uddevallavarvet!

Sommaren har kommit och med den sommarens alla teateruppsättningar, utställningar, hembygdsdagar och många andra aktiviteter! Inte minst på det maritima området händer mycket och det maritima kulturarvet har ju också en stark förankring i regionen. Här finns många föreningar som värnar om det maritima kulturarvet, såväl segel- och skutföreningar, teknik- och båtföreningar som arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar, etc. Alla dessa ideella aktörer som spelar en stor roll i bevarandet av det maritima kulturarvet.

Några år innan Uddevallavarvets nedläggning 1986 blev ABF Fotoklubb i Uddevalla tillfrågade om de kunde uppordna varvets fotosamlingar. Sju stycken från föreningen, som också arbetade på varvet, anmälde sig som frivilliga. Fotosamlingarna tillföll sedan ABF Fotoklubb när varvet lades ner och så småningom fick Uddevalla Varvs- och Industrihistoriska förening överta dessa när föreningen bildats 2009, berättar Vambola Kallaste från föreningen i sitt invigningstal av utställningen. Nu har ca 40 000 fotografier gåtts igenom och digitaliserats – ett fantastiskt kulturhistoriskt material som uppordnas och bevaras genom föreningens arbete! Föreningen är också en av de som bildade Varvsspelets Teatersällskap, som i sommar sätter upp ett teaterspel i varvets gamla maskinverkstad.

-”Det är inspirerande att sätta upp ett teaterspel i autentisk miljö i den gamla maskinverkstaden”, berättar en av manusförfattarna och initiativtagare till spelet Ulf G Eriksson. – ”Vi har intervjuat många tidigare varvsarbetare för att samla berättelser, händelser och stämningar från varvet till teaterspelet. Varvet var ju en alldeles speciell och färgstark arbetsplats med många olika yrkesspecialiteter. Vi vill berätta om enskilda människoöden, om de män och kvinnor som i alla väder, i kyla eller stark hetta, arbetade här. Första akten till exempel kretsar en hel del kring de motsättningar som vid tillfällen kunde finnas mellan nitare och svetsare, men också om gemenskapen som fanns på varvet. Och stoltheten att vara varvsarbetare”. Den 24 juli är det premiär och utställningarna på Folkets Hus, Bohusläns museum och Stadsbibliotekets Galleri Vitt Brus kan ses fram till mitten av augusti.

Men det finns också många andra spännande aktiviteter med maritimhistorisk anknytning att besöka hela sommaren lång!

Allt ifrån Internationella Fyrdagen då Svenska Fyrsällskapet i augusti varje år ordnar med visningar av olika fyrar längs Sveriges kuster (men i mån av att vädret tillåter landstigning vid fyrarna), till traditionsrika Bassholmens Dag andra lördagen i juli. Denna ”folkfest” som arrangeras av Föreningen Allmogebåtar med visningar av föreningens allmogebåtar, utställningar, båtbyggarhantverk och mycket mera i en välbevarad kulturhistorisk verkstadsmiljö på Bassholmen i skärgården innanför Skaftö. Träbåtsfestivalen är ett annat återkommande och välbesökt helgarrangemang, som i år hålls i Skärhamn i mitten av juli månad. Och Västerhavsveckan, en spännande temavecka för havsmiljön, där nära hundratalet medarrangörer har skapat många havsnära aktiviteter längs hela västkusten.

Denna del av Sverige – Västsverige – är ju en av landets mest utpräglade havs- och insjölandskap och det märks inte minst i det stora engagemang som finns för det maritima kulturarvet. Här gränsar landskapet till såväl Skagerack och Kattegatt i väster, som till några av Sveriges största insjöar och vattenleder. Detta har i sin tur kommit att prägla den kustkultur som växte fram i skärgårdssamhällena på kusten och i de små sjöfarts- och fiskarsamhällena vid de stora insjöarna. Det maritima kulturarvet i Västra Götalandsregionen är därför både mångfacetterat och spännande, och har mycket att berätta om gångna tider och om människors strävanden, framgångar och lycka. Överallt kan man finna minnen, hågkomster och lämningar efter byggnader och anläggningar från de maritima verksamheter som människor har bedrivit i denna region.

Till sist ytterligare ett tips – besök Kulturhamnsdagen i Södra Hamnen i Lysekil den 19 augusti, samma dag som också Tändkulemotorns dag arrangeras i Norra Hamnen i Lysekil. För andra gången anordnas denna Kulturhamnsdag och här kan man beskåda bland flera bohuslänska traditionsskutor och äldre bogserbåtar en av mina alldeles egna favoriter, den lilla fina jakten Polstjernan från Kungsviken (se bilden ovan). Vid den allra första Kulturhamnsdagen i Uddevalla för några år sedan bjöd jag in Kulturföreningen Gösta Johanssons Varv, som äger denna fina jakt anno 1918, att delta och i år visas Polstjernan med renoverad styrhytt, motorkapp, nyligen genomgången motor och med nylagt däck i sibirisk lärk.

Förhoppningsvis kommer nu Kulturhamnsdagen att genom Prismas samverkansplattform kunna återkomma varje sommar till någon av Västra Götalands många hamnar! Och förresten – vad har inte byggandet av alla större och mindre hamnar runt om i regionen de senaste århundradena haft för betydelse för lokalbygdernas utveckling – och därmed också för det maritima kulturarv som vi idag har glädjen att kunna förvalta och bruka?

Christine Fredriksen, Västarvet
Etnolog och maritimhistoriker som ansvarat för maritimt kulturarv vid Bohusläns museum och Västarvet

Läs mer

Urbaniseringens politik

Ringön – stadsutveckling som balanskonst

Kan en hållbar stad vara både tät och grön?