Prisma Västra Götaland

Bilsamhället som kulturarv och framtid

7 feb 2019
Volvo museum, Göteborg

Bilen och bilismen har under efterkrigstiden radikalt förändrat hela vårt samhälle och vårt sätt att leva. Bilismen har format den fysiska planeringen för stadsutveckling och byggande, den har möjliggjort pendling, friluftsliv och transporter som knutit samman människor och platser på helt nya sätt. Bilen har också blivit en ikon, en symbol för det nya moderna samhället. Hela produktionssystemet inom biltillverkning har också haft en grundläggande betydelse för hela samhällets organisering och våra tankemönster.

På vilket sätt håller bilens roll i samhället på att förändras idag och hur kommer detta påverka platsers utveckling och vårt sätt att leva?

Välkommen till ett seminarium om bilismen betydelse och bilens roll i samhällsutvecklingen, historiskt och i framtiden. Genom några olika perspektiv belyser seminariet både bilismens framväxt och konsekvenser liksom hur framtidens bilism kan se ut.

Torsdag 7 februari kl. 9.00-12.00

Bland talarna finns Per Lundin, Biträdande professor i teknikhistoria på Chalmers samt Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Cars.

Program:

  • Kaffe
  • Inledning – Prisma Västra Götaland
  • Bilsamhällets framväxt och konsekvenser, Per Lundin, Chalmers.
  • Jobba, Leva, Bo. En fotoutställning med Jens S. Jensens volvodokumentation, Mats Sjölin, Göteborgs Stadsmuseum.
  • Industriarkiv som kulturarvsresurs, Johannes Daun, Landsarkivet.
  • Framtidens bilism, Paul Welander, Senior Vice President på Volvo Cars.
  • Avslutande diskussion
  • Lunch (på egen bekostnad)

Efter seminariet finns möjlighet till en guidad tur på Volvomuseet

Klicka här för att komma till anmälan