Prisma Västra Götaland

Hembygd 2.0

20 mar 2018
Bohusläns museum, Uddevalla

Hembygd 2.0 - hitta berättelsen: att arbeta med film, kulturarv och generationsmöten.

Projektet har beviljats projektmedel av Västra Götalandsregionens kulturnämnd för att under en tvåårsperiod testa och utveckla metoden för att arbeta med film och kulturarv i kulturarvsföreningar i Bohusläns hembygdsförbund och i samarbete med Prisma VG.
I samband med projektets uppstart bjuder vi nu in till eftermiddagsseminarium med efterföljande mingel och filmföredrag om pilotprojektet Samhället berättar 2.0 - ett samarbete mellan skola och bildarkiv i Hamburgsund.

Anmälan senast 1 mars till il@telia.com
 

Program

12:00 - 13:00 Lunch på Kajkanten, Bohusläns Museum till självkostnadspris för dig som önskar.

13:00 - 16:00 Hembygd 2.0 - hitta berättelsen: Startseminarium

Hur kan man arbeta med film, kulturarv och generationsmöten?
Syftet med seminariet är att projektets samverkansparter ska få en chans att träffas, samtala och etablera en gemensam kunskapsmässig utgångspunkt för vidare arbete med projektet.

Innehåll:

  • Film som gemensam process och samarbetsform för generationsmöten
  • Digitalt kulturarv - och sen? Prisma VG
  • Digitala berättelser, ny teknik och nya medier - möjligheter.
  • Vår tids folkbildning: MIK, Filmpedagoger, Barnfilmskolan, Visuell praktik..
  • Berättelsen och berättandets helande kraft: StoryCenter
  • Mikrofilm - möjlig metod för Hembygd 2.0?
  • Samtal och diskussion

16:30 Smörgåsfika och mingel

17:30 - 19:00 Filmföredrag: Samhället berättar 2.0

Vi berättar och visar exempel från ett pilotprojekt i Hamburgsund där man under 2017 arbetade med film, kulturarv och generationsmöten i ett samarbete mellan skola och Hamburgsunds Bildarkiv.