Prisma Västra Götaland

Industrisamhälle förr och nu - utställningen Reconstructing Memory

2 maj 2019
Textilmuseet i Borås

I utställningen Reconstructing Memory får vi ta del av konstnären Kristina Müntzings verk där hon tolkar hur historia bevaras och återberättas. Under 2018 har hon djupdykt i Textilmuseets samlingar av konfektionsplagg, mönsterprover och arkivmaterial som foton och filmer. De frågor hon ställt är: Finns det arbetskläder bevarade? Vad säger en bild när namnet och platsen är glömd? Och kan man bevara kroppens minne av ett arbetsmoment?

Kristina Müntzing berättar och visar i utställningen och svarar på frågor.

Visningen arrangeras inom samarbetet Prisma Västra Götaland, som inledningsvis presenteras av Johannes Daun och Karin Olsson Lindström.