Prisma Västra Götaland

Temadag om lokalhistoria och arkiv

21 mar 2018
Landsarkivet i Göteborg, Arkivgatan 9

Institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet och Riksarkivet Landsarkivet i Göteborg bjuder in till en temadag med olika föredrag på temat lokalhistoria och arkiv.

Föredragen är öppna för allmänheten.Ingen föranmälan krävs.


Program:

10.00-10.10 Välkommen (Johannes Daun)

10.10-10.40 Små och stora historier: om beläggandets nytta och nöje
Karin Hassan Jansson, Uppsala universitet

10.40-11.00 Det lokala källmaterialet till fiskets historia - finns det?
Daniel Sjöberg, Landsarkivet i Göteborg

11.00-11.30 TORA-projektet: Att länka historiska data till geografiska koordinater
Olov Karsvall, fil dr, Riksarkivet

11.30-11.50 Att skapa historia tillsammans - deltagande, arkiv och lokalhistoria
Karl-Magnus Johansson, Landsarkivet i Göteborg

LUNCH

13.10-13.30 Stockholmskällan - historia med platser i fokus
Martin Nyblom, redaktör Stockholmskällan

13.30-13.50 Slasktratt eller guldgruva? Om Göteborgs stadsmuseums arkiv
Manne Wernemyr, Göteborgs stadsmuseum

13.50-14.20 Sjukkassor och tillgången till sjukvård i Göteborg 1900-1950
Helene Castenbrandt, Göteborgs universitet

14.20-14.50 Lärare i gränslandet mellan folkskola, läroverk och enhetskola - nedslag
i Göteborg
Johan Samuelsson, Karlstads universitet

FIKA

15.20-15.40 Spinnerskan Davida Krafts levnadsvillkor: om primärkällor i historieundervisningen
Anna-Lena Lilliestam, Göteborgs universitet

15.40-16.00 Ny filmhistorisk forskning mellan det lokala och det nationella arkivet
Emil Florin Persson, Göteborgs universitet

16.00 Diskussion, reflektioner