Fisken, fiskaren & familjen

Upplev förändringen i fiskelägena Spiken, Mövik vid Kinneviken, Åskär på Torsö och Forshem i Vänern!

Utställning skildrar yrkesfiskets utveckling i Lidköpings, Götene och Mariestads kommuner sedan början av 1900-talet i sydöstra Vänern. Genom intervjuer och fiskarnas egna bilder vill utställningen bidra med ny kunskap om hur yrkesfiskets förändrats och bidra till en diskussion om ett långsiktigt hållbart fiske i Vänern.

Till utställning finns även en skriftlig rapport samt ett rikt intervju- och bildmaterial som arkiverats på Vänermuseet i Lidköpings kommun. Projektet genomfördes i samarbete med yrkesfiskarna via Spikens hamnförening och finansierades främst av det EU-finansierade Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle och Lidköpings kommun.

Skriften Fisket och Fiskaren i Vänern är slut, men ett nytryck är på gång. Hela skriften går att läsa via följande länk:

http://www.vanerlandskapet.se/project/fisket-och-fiskaren-i-vanern/