Forsviks gjuteri 1909

Gjuteribyggnaden invigdes 1909 och är representativ för de senare slag av gjuteribyggnader, som karakteriseras av tegelväggar, stor hall med lanterninvåning för ljusinsläpp och vädring, sandberedning och uppslagning placerade i mittskeppet samt kärnmakeri, smältverkoch renseri i sidoskeppen. Smältverket i Forsvik bestod av två kupolugnar. Det nya gjuteriet användes under 68 år till nedläggningen av bruket 1977.

 Efter att ha stått oanvänt under många år byggdes Gjuteriet vid Forsviks Bruk om till en teater- och musikscen år 2003. Sedan dess har lokalen använts under sommarmånaderna för publika evenemang allt ifrån rockkonserter till barnteater.

interiör 1910 Fullsatt