Inbjudan

Kulturarvsturism  – energi för platsutveckling

Välkommen till Borås och Textilmuseet för en nationell konferens om kulturarvsturism.
Ta del av presentationer, diskussioner och aktuella exempel från ett växande fält.

Klicka här för att öppna en pdf med hela programmet

Kulturarvsturism är högaktuellt med växande potential inom besöksnäringen,  men brottas med vissa utmaningar. Konferensens initiativtagare Prisma Västra  Götaland menar att kulturarvet behöver besöksnäringens kompetens för attraktionsskapande och ökade intäkter, men likaså behöver besöksnäringen kulturarvet för att skapa nya narrativ och ett vidgat besöksfält. Konferensen syftar till att bidra till ökad interaktion och kunskapsutbyte mellan parterna genom att synliggöra kulturarvet som resurs i besöksnäringen. Det sker genom ett program med fokus på utmaningar och potential, goda exempel och ett problematiserade av området via namnkunniga föreläsare.

Konferensen anordnas av Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för industrisamhällets kulturarv, tillsammans med Turistrådet Västsverige.

Program

Onsdag 25 januari

Platsutveckling genom ett lokalt kulturarv 

– textilstaden Borås som exempel

13:00 
Samling i entrén till Textile Fashion Center. 

Dessförinnan lunch på egen bekostnad, exempelvis i restaurangen The Company i centret.

13:10–14:40 
Det textila arvet i stadsbebyggelsen. 

Bussrundtur med stadsantikvarie Fredrik Hjelm, Borås Stad. Vi får ta del av pågående  och avslutade stadsutvecklingsprojekt och får samtidigt veta mer om textilstadens historia.

14:50–15:30 (inklusive fika) 
Från nedlagd fabrik till kunskapsintensivt center: omvandlingen av stadsdelen Simonsland. 
Presentation av Hanna Lassing, Kanico AB och Fredrik Hjelm, Borås Stad

Plats: Gamla Matsalen, Textile Fashion Center

15:30–16:15 
Rundvandring på Textile Fashion Center. 

Centrumledare Git Guldare ger oss en rundvandring och introduktion till verksamheten  på Textile Fashion Center och hur man arbetat med att skapa ett besöksmål. Därefter ges alla konferensdeltagare som vill möjlighet att på egen hand besöka  Textilmuseet, som ingår i Textile Fashion Center.

Torsdag 26 januari

09:30–10:00
Incheckning och kaffe

10:00–10:15
Representanter från PRISMA VG inleder med två korta lägesbilder av PRISMA VG:s  status och utmaningar inom kulturarvsturism, från offentlig och ideell synvinkel.

Henrik Olsson, Innovatum och Gerard Jansson, Sveriges Hembygdsförbund

Moderator: Lisa Haeger, Boråsregionen

10:15–10:35
Överensstämmer den nationella bilden med den regionala? 

Riksantikvarieämbetet bjuder på det nationella perspektivet på områdets fallgropar  och möjligheter. Charlotte Hamilton, Riksantikvarieämbetet

10:40–11:00
Kulturturismutveckling i Västsverige/Västra Götalandsregionen.

Marie Linde, Vice vd och Gunilla Davidsson, projektledare kulturturism, Turistrådet Västsverige

11:10–11:30
Hur saknar man kossan medan den står i båset?

De flesta av oss tar våra uppskattade kulturmiljöer för givna. Men vad händer med oss,  vår kommun och vårt samhälle om de försvinner? Och hur förhindrar vi det?  Claes Brunius, affärsutvecklare, Statens fastighetsverk

11:35–11:55
Världsarvet Falun som exempel på Kulturarvsturismutveckling.

Ulrika Nisser, Graffman Företagsledning & utveckling

12:00–13:15

Lunch på restaurang The Company. Lunch på egen bekostnad. The Company ligger bredvid Textilmuseet. Kött, fisk och veganskt alternativ erbjuds.

Eftermiddag - vid bordet tar alla ordet

Två omgångar, med paus för föredrag och fika. Deltagarna cirkulerar fritt mellan  stationer där specifika utmaningar presenteras och diskuteras. Varje station bemannas  av en samtalsledare.

13:15–14:00 

Vid bordet tar alla ordet – Omgång 1.

14:00–14:55
Kafferepets historia och sju sorters kakor under 400 år.
Föredrag inklusive eftermiddagsfika. Christina Ström, etnolog

15:00–15:45 

Vid bordet tar alla ordet – Omgång 2.

15:45–16:15
Sammanfattande diskussion – utmaningar och lösningar för kulturarvsturismen.  Diskussionen leds av Lisa Haeger och Henrik Olsson

Stationer

  1. Våga göra stora evenemang i samverkan med kommuner.
  2. Matarv som immateriellt kulturarv och dess utmaningar.
  3. Paketera mera? Kulturarv i samverkan mellan turism och kunskapsinstitutioner.
  4. Bidrag eller bidra? Det är dags att ändra bilden av våra kulturhistoriska miljöer!
  5. Arbeta med interpretation och digitala berättelser.
  6. Regional samverkan kring kulturarvsbesöksmål. Framgångsrecept och fallgropar.

Anmälan görs på denna länk.