Dalénmuseet

Museet visar nobelpristagaren Gustaf Daléns stora uppfinningar inom fyrtekniken, samt stora delar av AGAs historia. AGA-spisen, AGA-bilen, medicinsk utrustning, radio-TV-apparater m.m.

Telefon

0500-45 71 65

Webbplats

http://www.dalenmuseet.se

Ă–ppentider

x