Vikarvet

Här visas stenindustrins och fiskenäringens historia. Man har även en av landets största samlingar av fartygsmodeller. Till museet hör ochså stugor och bodar som visar gamla tiders hemmiljö.

Telefon

070-750 73 22

Webbplats

http://www.vikarvet.se/

Öppentider

x