Gunvor Johdets Bonadssamling

Gunvor Johdets Bonadssamling i Stenstorp visar en intressant utställning av gamla broderade bonader som utgör ett stycke väl bevarad kulturhistoria.
Samlingen omfattar cirka 600 bonader.

Telefon

070- 546 81 93

Webbplats

http://www.bonadssamlingen.com

Öppentider

x