Klädesholmens museum ”Sillebua”

Sill- och konservmuseet, inrymt i en gammal konservfabrik, visar den unika industrimiljö som Klädesholmen utgör. Utställningen visar industrins utveckling från 1860 och framåt, tillverkningsmetoder, arbetsredskap och maskiner.

Telefon

0304-67 30 04

Webbplats

http://www.kladesholmen.com/?page_id=770

Ă–ppentider

x