Vadsbo Lantbruksmuseum

Museet avser att belysa lantbrukets mekaniseringsepok från 1920-talet och framåt. Startades 1990. Utbyggnad har skett under 2017. Öppet varje tisdag fr 12/6 till 14/8 kl.17-19 samt efter ök. För info ring Sven Sjölander 0706-286385

Telefon

070- 628 63 85

Webbplats

http://hajstorpfredsberg.se/vadsbo-lantbruksmuseum/