Svanskogs stationshus

Svanskogs station visar en genuin järnvägsmiljö från 1920-talet. Det finns även föremål som visar den tidigare järnbruksmiljön, samt den senare pappersbrukshistorien.Det finns även en vagnhall med järnvägsfordon.

Telefon

0532-305 50

Webbplats

http://www.jaaj.nu