Sjöbodsmuseet, Smögen

Sjöboden vill med hjälp av de gamla fiskeredskapen, ge en bild av fisket och hanteringen av sill och fisk i äldre dagar.

Telefon

070-940 29 94

Webbplats

http://www.smogen.com/hembygdsforeningen/sjobodsmuseet

Öppentider

x