Hembygdsmuseet Tankreds hus

Hembygdsmuseum som visar stenhuggeri, tunnbinderi, fraktfart samt boendemiljö. Stenhuggarsmedjan, som är en av landets äldsta bevarade smedjor med fyra dubbelässjor där åtta smeder kunde arbeta samtidigt.

Telefon

0523-358 19