Bohusläns Försvarsmuseum

Besök museet och se silverskatten från 1702. Drabanter, dragoner, kvallerister och infanterister stred för regementets fana och lade grunden till 200-årig fred. Militärhistoriska föremål. I den vackra Regementsparken står soldattorp nr 57.

Telefon

0522-380 10

Webbplats

http://www.bohuslans-forsvarsmuseum.se

Öppentider

x