Båtsamlingarna på Bassholmen

Sedan 1976 finns ett levande båtmuseum på det gamla varvsområdet på en ö utanför Uddevalla. Båtar är utställda i varvs- och verkstadslokaler samt fullt seglingsklara i hamnbassängen. Dessutom en unik 100-årig slip med fungerande vattenhydraulik.

Telefon

0706-65 39 11

Webbplats

http://www.allmogebatar.nu