Flatö Skolmuseum

Skolhus byggt 1871 med tidsenlig inredning. Här visas inredd lärarbostad om två rum och kök samt läromaterial. Intill finns folkskola byggd 1924. Sommarmånader öppet dagligen

Telefon

070-314 26 54

Webbplats

http://www.flaton.se/hembygdsforeningen.htm