Mollösunds museer

Mollösund med flera små museer. Hembygdsmuseet en fiskarstuga från slutet av 1700-talet, Hövdingeliden. Museisjöboden i hamnen berättar om fiske och beredning av spillånga. Museiaffären vid Gatan en affär från 1950-talet. Samt en Väderkvarn.

Telefon

0304-214 69

Webbplats

http://www.foreningenmollosund.se

Ă–ppentider

x