Repslagarmuseet

En över 300 meter lång repslagarbana, med fungerande maskinpark från tidigt 1900-tal. Filmvisning, fasta utställningar och guidade visningar med repslagning. Löpande tillfälliga utställningar, marknader och evenemang.

Telefon

0303-74 99 10

Webbplats

http://www.repslagarbanan.se

Öppentider

x