Idrottsmuseet

Museet visar idrottens historia från senare delen av 1800-talet och framåt. Idrottsmuseet är sedan 2013 medlem i det internationella Olympiska museinätverket ”Olympic Museums Network”.

Telefon

031-726 61 80

Webbplats

http://www.idrottsmuseet.se

Ă–ppentider

x