Varvshistoriska Föreningen i Göteborg

Utställning med fotografier med texter från storvarven, modeller och verktyg.

Telefon

031-51 02 07

Webbplats

http://www.varvshistoriska.se

Öppentider

x