Veterinärmuseet i Skara

I Sveriges första veterinärskola, byggd och startad 1775 av Linnélärjungen Peter Hernquist, finns utställningar där du kan följa utvecklingen av veterinärmedicinen och det intressanta veterinäryrket från förhistorisk tid fram till våra dagar.

Telefon

0511-672 47

Webbplats

http://www.veterinarmuseet.se

Öppentider

x