Teleförrådet Skara

Telemuseet vill visa telefonens revolutionerande utveckling, under 150 år. från vevtelefonen till dagens smartphone. Telemuseet är litet, men kan visa ett 70-tal olika telefon modeller för fasta telefonnätet, samt 40-tal mobiltelefoner-

Telefon

00511-102 61

Webbplats

http://www.jarnvag.info/tele