Karlsborgs Fästningsmuseum

Fästningsmuseet berättar historien om fästningsbyggnationen, om kavalleriets historia, om alla förband som använt fästningen som utbildningsplats och den civila bygdehistorien. Varje år med nya utställningar kring militär- och hembygdshistoria.

Telefon

0505-45 18 26

Webbplats

http://www.fastningsmuseet.se

Öppentider

x