Kulturreservatet Vallby Sörgården

Stig in i stûva, gott folk! Välkomna till en unik 1800-talsgård där allt bevarats. Här levandegörs det gamla västgötska bondelivet. Hantverk och jordbruk som för ca 100 år sedan. Program på hemsidan. Gruppbokning. Välkomna!

Telefon

072-748 55 55

Webbplats

http://www.hembygd.se/vallby