Åsle Tå upplevelsemuseum

Åsle Tå med alla sina stugor är den bäst bevarade backstugemiljön i Sverige. Upplev smedjan, ladugården, kvarnen och lantbruksmuseet. Gå in i stugorna och se hur ”Tåborna” levde, strosa utmed Tågatan, upplev miljön och stämningen som varit.

Telefon

0515-360 48

Webbplats

http://www.asleta.se

Öppentider

x