Prisma Västra Götaland

Vart är vi på väg?

Upplever ni också att samhället förändras väldigt snabbt?

Inflyttningen till storstadsregionerna skapar ett hårt förändringstryck i delar av Västra Götaland medan service och arbetstillfällen försvinner på andra orter. Många pratar om det bilfria samhället medan behovet av att vara rörlig ökar hela tiden. Vi är en del av ett globalt samhälle där beslut och konflikter i en del av världen snabbt påverkar vår vardag här i Västra Götaland. Vi har också högst påtagligt blivit en del av världen efter som många av oss har sitt kulturarv i andra delar av världen. Vårt samhälle bygger på tillgång till energi och råvaror. Trots att vi är medvetna om att vi måste minska vår rovdrift på jordens resurser ökar våra ekologiska fotavtryck för varje år.

När man står mitt i förändringen kan det vara svårt att se vart utvecklingen är på väg. Vi tror att man har lättare att se och förstå förändringen om man får perspektiv på dagens samhälle och förstår hur det har växt fram.

På Prisma VG kommer vi att beskriva och diskutera omvandlingen av Västra Götaland igår idag och i morgon. Vi hoppas att du vill delta.

Vi har börjat vårt grävande inom fyra teman som vi tycker är särskilt intressanta och dessutom uppmärksammade av många. Vi har börjat med att göra en kortfilm som en introduktion. De följs upp genom seminarier, reportage, krönikor och berättelser. Hoppas du vill vara med.

Temasidor