Prisma Västra Götaland

Alla berättelser (8 st)

tsokklubbstuga.jpg

TSOKs klubbstuga i Trollhättan

En berättelse om Trollhättans skid- och orienteringsklubbs klubbstuga.

Ämnesord:

Olidan kraftstation Trollhättan

Olidans kraftstation – den svenska elproduktionens vagga

Olidans kraftstation kan ses som ett nationalmonument, en av grundpelarna i den svenska industrihistorien. Kraftstationen är Sveriges äldsta statliga vattenkraftstation och byggnadsarbetet påbörjades redan 1905. Olidans betydelse för Sverige blev speciellt tydlig under andra världskriget då man befarade att kraftverket under händelse av en invasion skulle bli ett av fiendens viktigaste mål. Förstörelsen av kraftverket skulle vara en stor katastrof för landet eftersom Olidan var en av Sveriges viktigaste elproducenter. Kraftstationen är idag kulturminnesmärkt.  Berättelse skriven av Fanny Movérus och Karin Binder Ryberg

Ämnesord:

Strb_ifabriken4.jpg

Stridsbergs - "Historien måste bevaras"

Företaget Stridsberg och Biörck etablerade sig i Trollhättan redan år 1879 och påbörjade sin tillverkning och framtagning av bland annat sågblad och filar.  Verkstaden var länge en av Trollhättans största arbetsplatser, som mest hade företaget runt 600 anställda kring 1920-talet. I början av 1990-talet lades tillverkningen ned. Idag används byggnaderna som lagerutrymme och verkstäder. I det forna kontoret bedrivs skol- och föreningsverksamheter.  Här får vi följa med några av de tidigare anställda på en rundtur i området. 

Ämnesord:

ISC-2004-023.jpg

Fall- och slussområdet i Trollhättan

En utställning om fall- och slussområdet i Trollhättan. Utöver text och bild också en mängd ljudberättelser från området. Bland annat berättelser om slussning, slussvakter, Oscarsbron och om Olidan med mera.

Ämnesord:

rysskranen-cover.jpg

Rysskranen i Trollhättan

I början av 1920-talet gjorde Ryssland en stororder på 1000 lok från Nohab i Trollhättan. Antalet arbetare fick med det mer än fördubblas i ett slag.

Ämnesord:

NB-00009

NOHAB-området

En utställning om företaget NOHAB i Trollhättan. Verkstadsföretaget Nydqvist och Holm (Nohab) grundades 1847 och kom att bli Trollhättans ledande företag i över hundra år. Man tillverkade bland annat lok, vattenturbiner och tryckpressar och företagets produkter exporterades till stora delar av världen. Efter 1970 minskade dock lönsamheten, företaget styckades, såldes och lades slutligen ned i början av 1990-talet.

Ämnesord:

poster_nohab.jpg

Så var det på NOHAB - Rapport från gubbarna i blåställ

Texten som utställningen är baserad på är sammanställd av Stig Svantesson år 2008 Publik version (utformad i samarbete med Innovatum Science Center AB)   Beskrivning från skriften som utställningen är baserad på: denna skrift har sammanställts av en grupp NOHAB-veteraner som ingår i Metall-Innovatums verkstadsklubb. Vi har sedan år 1993 träffats två gånger i månaden och syftet är att samla NOHAB-matriel såsom foton, skrifter, verktyg och annat som har anknytning till NOHAB. På detta sätt vill vi sprida kunskap om ett företag som haft mycket stor betydelse för Trollhättans utveckling under åren. Vi vill berätta hur arbetarna på verkstadsgolvet upplevde sin arbetsplats, berätta om de bestämmelser och ordningsföreskrifter som fanns och som för dagens arbetare säkert verkar mycket underliga, men som då på 1930-50-talet var en realitet som måste efterlevas. Av de NOHAB-veteraner som var med i starten år 1993 har flera lämnat oss, men nya har kommit till, och ännu år 2008 träffas vi. Då kan diskussionens vågor gå höga, men en sak är vi dock eniga om, NOHAB var en bra arbetsplats där fanns mycken yrkeskunskap och ett gott kamratskap. Den som en gång fann sig tillrätta där blev ofta kvar i många år.

Ämnesord:

TB-013-001.jpg

Trollhättan

Ta i trä!Trollhättans utveckling från liten sågverksamhälle till industristad.

Ämnesord: