Prisma Västra Götaland

Om Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en digital arena och en samverkansplattform för vår regions industriella kulturarv och samhällsutveckling från 1850 fram till idag.

Prisma Västra Götaland berättar om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här finns också tips om industrihistoriska besöksmål och evenemang för den som vill uppleva historiens vingslag med alla sina sinnen.

Vi som står bakom Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland skapades inom projektet Industrimuseum Västra Götaland, som drevs 2014-2016 med utvecklingsmedel från regionens kulturnämnd.

Prisma Västra Götaland är en samverkan mellan Förvaltningen för kulturutveckling, Innovatum, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbundDalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbundVästergötlands hembygdsförbund,Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst samt NAV

Hur vi arbetar

Förutom att driva denna webbplats arrangerar parterna i samverkan bland annat temakvällar, ämnesdagar, föreläsningar och andra evenemang samt erbjuder kompetensutveckling för småskaliga besöksmål. Läs mer om vårt erbjudande till småskaliga besöksmål under Utbildningar. 

I den gemensamma överenskommelsen för 2020-2023 har parterna enats om följande mål: 

  • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv, framtidsfrågor och hållbar samhällsutveckling.
  • Vidga ungas förståelse av industrisamhällets förändring och dagens utmaningar.
  • Bygga bra samverkan, såväl mellan parterna som med externa aktörer, för att många skall kunna ta del av och främja industrisamhällets kulturarv.
  • Stärka kopplingen mellan industrisamhällets kulturarv och besöksnäringen.

Berättelsen står i fokus

Innehållet på Prisma Västra Götaland är kvalitativt, snarare än kvantitativt. Webbplatsen är en plats för bilder och berättelser som kan levandegöra den dramatiska utveckling industrialismen har inneburit, inte ett arkiv.

Berättelserna omfattar inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen och människornas liv under perioden. Varje historisk pusselbit som tillfogas har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten.

Så blir du Prisma-användare

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren? Vill du dela med dig av berättelser om människor, maskiner och livsstil från mitten av 1800-talet och framåt? Då hjälper vi dig att göra materialet tillgängligt på Prisma Västra Götaland.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av digitalt arbete eller utställningar på webben. Du har berättelsen och innehållet – vi har tekniken.

Vi arrangerar workshops i hur verktyget fungerar och vi kommer gärna ut till er organisation om ni önskar det. Kontakta utvecklare Jessica Bergström 0724-51 58 85, jessica.bergstrom@vgregion.se

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig genom att klicka dig vidare till vår utvecklingsblogg och fylla i formuläret längst ner på sidan.

Här hittar du som redan har inloggningsuppgifter vår användarmanual.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

På webbplatsen prismavg.se behandlar vi besökarinformation i form av

  • Kakor (cookies): används för att behandla besöksstatistik. Informationen är anonymiserad och innehåller inga personuppgifter.
  • Nyhetsbrev: Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress för att kunna göra e-postutskick till dig.
  • Användarkonton: Om du är Prisma VG-användare och har ett inloggningskonto lagrar vi e-post och användarnamn för att du skall kunna logga in.

Webbplatsen administreras av Västarvet som är en del av Västra Götalandsregionen. Mer utförligt information om hur regionen hanterar personuppgifter hittar du på denna sida.

Tillgänglighetsredogörelse

Vårt mål är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.