Prisma Västra Götaland

Om Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland är en digital arena för vår regions fantastiska industriella kulturarv och oöverträffade samhällsutveckling från 1850 fram till idag.

Prisma Västra Götaland berättar om de människor, platser och industrier som lagt grunden för vårt moderna samhälle. Här finns också tips om industrihistoriska besöksmål och evenemang för den som vill uppleva historiens vingslag med alla sina sinnen.

Vi som står bakom Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland skapades inom projektet Industrimuseum Västra Götaland, som drevs 2014-2016 med utvecklingsmedel från regionens kulturnämnd.
Prisma Västra Götaland är en samverkan mellan Västarvet, Innovatum, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbundDalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbundVästergötlands hembygdsförbund,Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i Väst samt NAV. Utöver dessa sker samverkan med ytterligare aktörer. Från och med 2017 har parterna kommit överens om en fortsatt långsiktig samverkan kring Prisma Västra Götaland.

I den gemensamma överenskommelsen för 2017-2019 har parterna enats om följande mål: 

 • Lyfta fram samhällsförändringen i Västra Götaland under industrialismen ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv.
 • Öka förståelsen för hur dagens samhälle vuxit fram och bidra till samtalet om utvecklingsvägar.
 • Öka människors delaktighet i och intresse för industrisamhällets kulturarv och framtidsfrågor.
 • Vidga ungas förståelse av industrisamhällets förändring och dagens utmaningar.
 • Bygga bra samverkan mellan parterna för att många skall kunna ta del av och främja industrisamhällets kulturarv.
 • Stärka samverkan med aktörer utanför kulturarvsområdet för att mer kraftfullt bidra till samhällsutvecklingen.
 • Stärka besöksnäringen kopplat till industrisamhällets kulturarv.

Både webbplats och publiceringsverktyg

På webbplatsen kan man navigera genom regionens industrihistoria på tre sätt: genom den interaktiva kartan, genom traditionell navigering eller genom fritextsökning.

Prisma Västra Götaland är samtidigt också ett verktyg för att dela med sig av eget material. Alla, från museer och intresseföreningar till kommuner och privatpersoner kan själva bidra med berättelser, filmer, bilder och tips på besöksmål. Allt material som läggs upp på Prisma är fritt att dela vidare och användas av andra.

Berättelsen står i fokus

Innehållet på Prisma Västra Götaland är kvalitativt, snarare än kvantitativt. Webbplatsen är inte i första hand ett arkiv, utan en plats för bilder och berättelser som kan levandegöra den dramatiska utveckling industrialismen har inneburit.

Berättelserna omfattar inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen och människornas liv under perioden. Varje historisk pusselbit som tillfogas har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten.

Så blir du Prisma-användare

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren? Vill du dela med dig av berättelser om människor, maskiner och livsstil från mitten av 1800-talet och framåt? Då hjälper vi dig att göra materialet tillgängligt på Prisma Västra Götaland.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av digitalt arbete eller utställningar på webben. Du har berättelsen och innehållet – vi har tekniken.

Vi arrangerar workshops i hur verktyget fungerar och vi kommer gärna ut till er organisation om ni önskar det. Kontakta utvecklare Jessica Bergström 0724-51 58 85, jessica.bergstrom@vgregion.se

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Därför har vi skapat Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland har flera målsättningar:

 • Att sprida kunskap kring industrisamhället
 • Att ge verktyg så att alla får möjlighet att bidra med berättelser
 • Att öka antalet besökare till industrihistoriska besöksmål
 • Att skapa ökad delaktighet i dagens samhällsutveckling

Behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

På webbplatsen prismavg.se behandlar vi besökarinformation i form av

 • Kakor (cookies): används för att behandla besöksstatistik. Informationen är anonymiserad och innehåller inga personuppgifter.
 • Nyhetsbrev: Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress för att kunna göra e-postutskick till dig.
 • Användarkonton: Om du är Prisma VG-användare och har ett inloggningskonto lagrar vi e-post och användarnamn för att du skall kunna logga in.

Webbplatsen administreras av Västarvet som är en del av Västra Götalandsregionen. Mer utförligt information om hur regionen hanterar personuppgifter hittar du på denna sida.

En del av CHRISTA - ett europeiskt samarbete

Prisma Västra Götaland är en del av CHRISTA – ett interregprojekt inom EU som initierats av European Cultural Tourism Network.

Syftet är att stärka hållbar besöksnäring inom natur- kulturturism i regionala strategier samt att utveckla innovativa lösningar för dessa områden.

Så utvecklas Prisma

Arbetet med Prisma Västra Götaland har precis bara börjat. För att samla och gestalta 150 år av livsöden, industrihistoria och samhällsutveckling behöver vi hjälpas åt. Det är ett långsiktigt arbete och Prisma VG kommer fortsätta utvecklas och fyllas med nytt innehåll under lång tid framöver.

Vill du veta mer om hur du blir Prisma-användare, hitta användarmanualen, eller bara hålla dig uppdaterad om det senaste i utvecklingen - gå in på Prisma VGs utvecklingsblogg.

Kontakta Prisma VG: info@prismavg.se

Välkommen till Prisma Västra Götaland!