Om Prisma Västra Götaland

Vi som står bakom Prisma Västra Götaland

Prisma Västra Götaland består av ideella och offentliga aktörer som har ett gemensamt intresse i industrisamhällets kulturarv

Samverkande parter är:

Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen, Innovatum Science Center, de kulturhistoriska museerna i Borås, Göteborgs stadsmuseum, Bohusläns hembygdsförbundDalslands fornminnes- och hembygdsförbund, Göteborgs hembygdsförbundVästergötlands hembygdsförbund, Landsarkivet/Riksarkivet, Maritimt i VästNAV – Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museumVästergötlands museum och Studieförbundet Vuxenskolan

Samverkan

Samverkan startades av Västra Götalandsregionen och sedan 2017 finns en bred långsiktig samverkan för att lyfta och synliggöra industrisamhället i Västra Götaland. Prisma Västra Götaland är en samverkans- och utvecklingsplattform för att synliggöra och stärka kulturarvets roll i samhällsutvecklingen.

I samverkan kan vi binda samman kulturarv och historia med dagens samhällsutveckling inom en rad olika områden.

I hela Västra Götaland finns hundratals platser och besöksmål som på olika sätt speglar samhällsutveckling de senaste 150 åren. Prisma Västra Götaland arbetar för att öka samverkan mellan dessa och skapa hållbara strukturer för att stärka lokal utveckling och den småskaliga besöksnäringen. För att våra platser och besöksmål ska bli attraktiva för både boende och besökare behöver vi erbjuda upplevelser och berättelser som väcker intresse, nyfikenhet och förståelse.

Erbjudande

Samverkan Prisma Västra Götaland erbjuder samarbete, stöd, kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter och ett regionalt sammanhang för alla föreningen, platser och småskaliga aktörer som genom kulturarvet vill utveckla en plats, en verksamhet eller ett besöksmål för att bidra till lokal och regional utveckling. Erbjudanden finns inom områdena

 • Digitalt berättande
 • Programsamverkan
 • Kulturturism
 • Kompetensutveckling
 • Föreningsutveckling

Samverkan erbjuder även bland annat temakvällar, ämnesdagar, föreläsningar och andra evenemang till allmänheten.

Prismas utbildningserbjudande

Verksamhet och organisation

För att genomföra aktiviteter och projekt finns det tre arbetsgrupper

 • Redaktionsgrupp – Utveckla webbplats och digitalt berättande
 • Programgrupp – Utvecklar och samordnar publika aktiviteter kring industrisamhällets kulturarv
 • Kulturturismgrupp – Samordna och stärka kulturarvsaktörers roll i besöksnäringen

Tillsammans erbjuder grupperna ett brett utbud av stöd, kurser och utvecklingsmöjligheter.

Årligen tas det fram en gemensam verksamhetsplan och verksamheten leds av en styrgrupp med deltagande från alla parter. Samverkan bygger på en överenskommelse och ett gemensamt intresse där parterna bidrar till samverkan på olika sätt och med olika resurser.

Digital plattform

Prisma Västra Götaland är en samverkan men också en digital plattform, prismavg.se. Där museet, föreningar och andra aktörer har möjlighet att dela med sig av berättelser som beskriver industrisamhällets kulturarv. På så sätt levandegör man historierna och kan sätta det i perspektiv till dagens samhälle och våra egna liv. Prisma Västra Götaland kan bokstavligen sätta industrisamhällets kulturarv på kartan.

Genom prismavg.se blir historien tillgänglig och tilltalande för stora grupper av människor. Varje berättelse blir dessutom en pusselbit i en större, gemensam, skildring av den dramatiska samhällsutveckling vi har sett de senaste 150 åren.

 Innehållet på Prisma Västra Götaland är kvalitativt, snarare än kvantitativt. Webbplatsen är en plats för bilder och berättelser som kan levandegöra den dramatiska utveckling industrialismen har inneburit, inte ett arkiv.

Berättelserna omfattar inte bara industrihistoria, utan hela samhällsomvandlingen och människornas liv under perioden. Varje historisk pusselbit som tillfogas har stor betydelse för att förstå sammanhangen och se helheten.

Så delar du med dig av din berättelse

Har du ett spännande material som handlar om utvecklingen i Västra Götaland de senaste 150 åren? Vill du dela med dig av berättelser om människor, maskiner och livsstil från mitten av 1800-talet och framåt? Då hjälper vi dig att göra materialet tillgängligt på Prisma Västra Götaland.

Du behöver inte ha någon erfarenhet av digitalt arbete eller utställningar på webben. Du har berättelsen och innehållet – vi har tekniken. 

Kontakta utvecklare Jessica Bergström 0724-51 58 85, jessica.bergstrom@vgregion.se för mer information om hur en berättelse kan se ut och med publiceringen.

Håll dig uppdaterad genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev! Anmäl dig genom att klicka dig vidare till vår utvecklingsblogg och fylla i formuläret längst ner på sidan.

Behandling av personuppgifter

I enlighet med GDPR:s grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas.

På webbplatsen prismavg.se behandlar vi besökarinformation i form av

 • Kakor (cookies): används för att behandla besöksstatistik. Informationen är anonymiserad och innehåller inga personuppgifter.
 • Nyhetsbrev: Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev sparar vi din e-postadress för att kunna göra e-postutskick till dig.
 • Användarkonton: Om du är Prisma VG-användare och har ett inloggningskonto lagrar vi e-post och användarnamn för att du skall kunna logga in.

Webbplatsen administreras av Västarvet som är en del av Västra Götalandsregionen. Mer utförligt information om hur regionen hanterar personuppgifter hittar du på denna sida.

Tillgänglighetsredogörelse

Vårt mål är att webbplatsens innehåll ska vara tillgängligt för så många som möjligt, oavsett personliga eller tekniska förutsättningar. Här hittar du information om hur vår webbplats fungerar.