Utbildningar

Utbildningserbjudande hösten 2022

Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för samarbetsparternas medlemsföreningar. Om en kurs har en speciell målgrupp framgår detta.


Alla kurser är kostnadsfria och vi tar gärna fram enskilda lösningar för föreningar om ni har speciella önskemål eller om hela föreningen vill gå en kurs. Kontakta elin.sorensson@innovatum.se

Besöksmålsutveckling


Värdskapsutbildning

Arrangör: Turistrådet Västsverige
Kursen är digital och görs individuellt

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2017, och syftet med den är att hjälpa alla som är verksamma inom besöksnäringen att med hjälp av fakta, filmer, övningar och självreflektion utveckla det egna värdskapet ytterligare. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Just därför är det viktigt att du som möter besökarna och är verksamhetens ansikte utåt regelbundet reflekterar över ditt värdskap och kanske få nya insikter.

Anmäl dig här.


Temadag: Interpretation - att levandegöra natur och kulturarv

Arrangör: Prisma VG, Kulturarvsakademin och Interpret Sweden Network
Datum: 12 september kl. 9.30-16.00

Interpretation är ett internationellt vedertaget begrepp som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats/miljö eller ett föremål om det betyder något för dem.

Den pedagogiska idén syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platsen/föremålet och dess tillhörande berättelser. Inom interpretationsområdet finns flera olika metoder och modeller att jobba efter. Genom personlig guidning, skyltar, audioguider med mera kan vi hjälpa våra besökare att uppleva och skapa en egen relation till platsen och dess historia.

Välkommen till en temadag där du får lära dig mer om interpretation och dess möjligheter. Du kommer också att få prova själv i en lekfull och rolig workshop!

Anmäl dig här.


Från guidning till upplevelse

Arrangör: Prisma VG, Förvaltningen för kulturutveckling och Innovatum Science Center
Datum: 29 september, 13 oktober, 27 oktober, 17 november, fysisk träff 1 december 9-12 eller 18-21.
Kursen är delvis digital.

En kurs som ger dig verktyg att förmedla det unika med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull upplevelse som kommer att stanna kvar hos dem långt efter besöket.

Du kommer att lära dig hur du går från traditionell guidning till att skapa upplevelser tillsammans med deltagarna. Efter avslutad kurs kommer du ha en komplett plan för en guidning på just din plats, klar att användas under kommande säsong.

Kursen består av 4 digitala träffar á 2–4 timmar, samt uppgifter att utföra på egen hand mellan dessa träffar. Kursen av slutas med en fysisk träff där vi får öva på att guida varandra utifrån det vi lärt oss under kursen. .

Anmäl dig här.


Prismas mobilguide

Arrangör: Prisma Västra Götaland
Datum: 28 september kl.10-11
Kursen är digital 

Inom PrismaVG har vi utvecklat en digital guide som ni kan använda er av för att visa upp ert besöksmål utanför ordinarie öppettider eller för att presentera stora områden för besökaren.

Vi presenterar mobilguiden och visar hur du kan använda den på just ditt besöksmål. Vi samtalar om de olika besöksmålens möjligheter och ger tips och idéer för att kunna skapa en egen guide.

Om ni vill utveckla en mobilguide kommer ni få support för detta.

Anmäl dig här.


Marknadsföring genom sociala medier

Arrangör: Prisma VG
Datum: 15 november kl. 10-15

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik.

Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter för att nå ut med våra berättelser till en bred publik genom sociala medier. Med en aktiv Facebooksida för ert besöksmål kan ni få folk att prata om det ni gör och skapa och underhålla relationer med era besökare.

Under dagen går vi igenom från grunden vad Facebook är, hur vi kan använda det och varför det är ett bra sätt att nå ut till våra besökare. Vi bygger upp er sida med text och bilder, skapar inlägg, event och skapar en annons.

Medtag egen dator.

Lunch ingår ej.

Anmäl dig här.Verksamhetsutveckling

Låt din berättelse gå till historien

Arrangör: Västergötlands Museum
Datum: 7 oktober kl. 14-15
Kursen är digital

Välkomna till en dag om berättande vid Västergötlands museum. I fokus är berättelsens intrig, dess struktur, hur den planeras och presenteras för läsaren. Under tiden gör vi också nedslag i andra ämnen, så som ifrån vilket perspektiv vi möter berättelsen.

Patrik Erlandsson har arbetat som lärare i kreativt skrivande vid Högskolan i Skövde och leder dagen.

Anmäl dig här.

Intervjuteknik

Arrangör: Innovatum Science Center och Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 14 oktober kl. 9.30-15 Bohusläns Museum och 2 december kl. 9.30-15 Borås Textilmuseum

Vi borde intervjua varandra oftare. Alla bär vi på en livsberättelse som är värd att spara för framtiden. Att göra intervjuer behöver inte vara svårt alls och det finns många olika slags intervjutekniker. Hur man väljer att göra intervjun beror till stor del på hur den ska användas och vad den ska fokusera på.

Vi går igenom olika intervjutekniker och handfasta tips på hur ni kan ta tillvara människors berättelser till årsböcker, prismavg.se, utställningar m.m.

Anmäl dig här till 14 oktober.

Anmäl dig här till 2 december

Skapa interaktiva berättelser med Twine

Arrangör: Västergötlands Museum
Datum: 11 och 18 november kl.14-15
Kursen är digital

Idag finns många digitala lösningar för berättande där besökaren själv blir aktiv deltagare i handlingen. Besökaren styr berättelsen genom att följa olika vägval. I denna kurs som äger rum vid två tillfällen tittar vi tillsammans på ett gratis verktyg online för interaktiva berättelser: Twine.
Första tillfället: Vi lär oss verktygets grundläggande funktioner och pratar om berättarteknik i interaktiva medium.
Andra tillfället: Vi lär oss några ytterligare funktioner i verktyget: användning av multimedia (bild och film); hur berättelsens utseende kan anpassas; och metoder för att låta berättelsen kontrollera läsarens framsteg (OM detta har skett DÅ…).
Patrik Erlandsson leder kursen har tidigare arbetat som lärare vid Högskolan i Skövde på grundutbildningarna för dataspelsutveckling.

Anmäl dig här.

Digitalt berättande på Prismavg.se

Arrangör: PrismaVG
Datum: 24 november kl. 10-11
Kursen är digital

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips. Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet.

Vi hjälper er att komma igång med en berättelse och publicera den på prismavg.se.

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete! - Del 1: Föreningsarbetets grunder

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 29 september kl 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Studieförbundet Vuxenskolans digitala Föreningsakademi - Kassörsutbildning

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 4,11 och 18 oktober kl 19-21
Kursen är digital

genomför SVs föreningsakademi i samarbete med Digitala Hubben, SVs Regionförbund i Västra Götaland och två externa konsulter en digital utbildning som sätter fokus på kassören och föreningens ekonomi. För att få vara med ska man vara med alla tre utbildningstillfällen. Skriv vilken förening du tillhör under rubriken "övrigt" i anmälan.

Målgrupp för utbildningen är: Kassörer eller den som är ekonomiskt ansvarig för en förening. Innehåll: Genomgång av kassörens uppdrag och ansvar, tips på mallar och styrdokument, hantering av digitala rutiner samt ett pass om den ideella världens långsiktiga finansiering. Inbjudan med anmälningslänk kommer inom kort.

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete! Del 2: Valberedning och kunskapsöverföring

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 13 oktober kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.


Utveckla ditt föreningsarbete - Del 3: Motivation och engagemang

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 27 oktober kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete - Fördjupning: Revision

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 10 november kl18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete - Fördjupning: Valberedning

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 24 november kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Studiecirkel

Demokrati - En liten bok om en stor sak, av Sofia Näsström

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Demokrati - En liten bok om en stor sak består av 10 korta kapitel och passar bra både att läsas enskilt eller som högläsning. Varje kapitel kan vara till grund för diskussion i samband med styrelsemöte eller medlemsträffar och den lämpar sig ypperligt som underlag för studiecirkel.

Sofia Näsström föreläste under våren 2021 i Prismas satsning demokrati.

Klicka här för att ladda ner studiehandledningen