Utbildningar

Utbildningserbjudande våren 2022

Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för samarbetsparternas medlemsföreningar. Om en kurs har en speciell målgrupp framgår detta.


Alla kurser är kostnadsfria och vi tar gärna fram enskilda lösningar för föreningar om ni har speciella önskemål eller om hela föreningen vill gå en kurs. Kontakta elin.sorensson@innovatum.se

Besöksmålsutveckling 

Från guidning till upplevelse

Arrangör: PrismaVG
Datum: 9 februari, 23 februari, 9 mars, 23 mars samt 6 april

En kurs som ger dig verktyg att förmedla det unika med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull upplevelse som kommer att stanna kvar hos dem långt efter besöket.

Du kommer att lära dig hur du går från traditionell guidning till att skapa upplevelser tillsammans med deltagarna. Efter avslutad kurs kommer du ha en komplett plan för en guidning på just din plats, klar att användas under kommande säsong.

Kursen består av 4 digitala träffar á 2–4 timmar, samt uppgifter att utföra på egen hand mellan dessa träffar. Kursen av slutas med en fysisk träff där vi får öva på att guida varandra utifrån det vi lärt oss under kursen.

Anmäl dig här.


Värdskapsutbildning

Arrangör: Turistrådet Västsverige
Kursen är digital och görs individuellt

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2017, och syftet med den är att hjälpa alla som är verksamma inom besöksnäringen att med hjälp av fakta, filmer, övningar och självreflektion utveckla det egna värdskapet ytterligare. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Just därför är det viktigt att du som möter besökarna och är verksamhetens ansikte utåt regelbundet reflekterar över ditt värdskap och kanske få nya insikter.

Anmäl dig här.

Unga Värdar

Arrangör: Qvarnstensgruvan och Innovatum Science Center
Datum: 1 mars kl.10-15
Plats: Västergötlands Museum, Skara

Hur använder vi oss av ungdomar i vår publika verksamhet? Tillsammans diskuterar vi hur vi, med hjälp av en paketerad produkt för en specifik målgrupp, kan använda sig av unga värdar i närområdet. 

Qvarnstensgruvan i Lugnås som har stor erfarenhet av att jobba med unga värdar kommer att inspirera oss och berätta i detalj hur de arbetar med detta.

Anmäl dig här.

Mobila utställningsprodukter

Arrangör: Venga Vamos
Datum: 20 mars kl.9-12
Plats: Innovatum Science Center, Trollhättan


Vi människor upplever saker med våra sinnen och ett besök på ett museum engagerar oftast flera av våra sinnen. Men den känslan kan vara svår att förmedla när man marknadsför sitt besöksmål utanför museets väggar, till exempel på en mässa eller ett evenemang, såsom Arbetslivsmuseernas dag.
Nu har ni möjlighet att delta i en workshop där ni kan få inspiration för att hitta mobila och flexibla aktiviteter och utställningsprodukter som gör att människor kan få en upplevelse och en känsla av ert besöksmål redan innan de kommer dit. Ni får också chans att lära er mer om hur man inreder sin monter, hur man riktar sig till olika målgrupper och vad som är bra att tänka på när man ska marknadsföra sig på andra platser.


Att kunna visa upp sin verksamhet på publika aktiviteter på ett bra och kreativt sätt, leder till mer uppmärksamhet och också fler besökare.


Dagen kommer innehålla inspiration och workshop där ni får möjlighet att utveckla idéer och förslag utifrån en egen verksamhet.

Anmäl dig här.


Prismas mobilguide

Arrangör: Prisma Västra Götaland
Datum: 24 mars kl.14-15, 24 maj kl. 10-11
Kursen är digital 

Inom PrismaVG har vi utvecklat en digital guide som ni kan använda er av för att visa upp ert besöksmål utanför ordinarie öppettider eller för att presentera stora områden för besökaren.

Vi presenterar mobilguiden och visar hur du kan använda den på just ditt besöksmål. Vi samtalar om de olika besöksmålens möjligheter och ger tips och idéer för att kunna skapa en egen guide.

Om ni vill utveckla en mobilguide kommer ni få support för detta.

Anmäl dig här.


Utveckla en aktivitet för barnfamiljer

Arrangör: Vuxenskolan
Datum: 6 april kl.13-15
Kursen är digital

En utbildning framtagen för Museiresan där vi inspirerar till att använda alla sinnen och utforska den befintliga verksamheten för att utveckla en aktivitet som lockar barnfamiljer.

Anmäl dig här.


Marknadsföring genom sociala medier

Arrangör: Prisma VG
Datum: 28 april kl. 10-14

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. 

Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter för att nå ut med våra berättelser till en bred publik genom sociala medier. Med en aktiv Facebooksida för ert besöksmål kan ni få folk att prata om det ni gör och skapa och underhålla relationer med era besökare.

Under dagen går vi igenom från grunden vad Facebook är, hur vi kan använda det och varför det är ett bra sätt att nå ut till våra besökare. Vi bygger upp er sida med text och bilder, skapar inlägg, event och skapar en annons.

Medtag egen dator.

Lunch ingår ej.

Anmäl dig här.

Verksamhetsutveckling

Digitalt berättande på Prismavg.se

Arrangör: PrismaVG
Datum: 23 februari kl. 14-15, 12 maj kl. 10-11 
Kursen är digital

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips. Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet. 

Vi hjälper er att komma igång med en berättelse och publicera den på prismavg.se.

Anmäl dig här.


Redigera film i mobilen

Arrangör: Studio 1583
Datum: 3 mars kl. 10-15
Plats: Västergötlands Museum, Skara

Tillsammans lär vi oss hur vi tar vårt filmade material till att bli en färdig film vi kan dela med oss av på hemsidor och i sociala medier. Vi arbetar i gratisprogrammet Adobe Rush.

Detta är en fortsättningskurs på höstens utbildning Fotografera och filma med mobilen, men det är inget krav att man gått den innan.

Johan Lundberg från Studio 1583, är fotograf och kommunikatör med lång erfarenhet av föreningar och småföretag.

Anmäl dig här.


Låt din berättelse gå till historien

Arrangör: Västergötlands museum
Datum: 17 februari kl. 10-15
Plats: Västergötlands Museum

Välkomna till en dag om berättande vid Västergötlands museum. I fokus är berättelsens intrig, dess struktur, hur den planeras och presenteras för läsaren. Under tiden gör vi också nedslag i andra ämnen, så som ifrån vilket perspektiv vi möter berättelsen.

Patrik Erlandsson har arbetat som lärare i kreativt skrivande vid Högskolan i Skövde och leder dagen.

Anmäl dig här.

Studiecirkel

Demokrati - En liten bok om en stor sak, av Sofia Näsström

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Demokrati - En liten bok om en stor sak består av 10 korta kapitel och passar bra både att läsas enskilt eller som högläsning. Varje kapitel kan vara till grund för diskussion i samband med styrelsemöte eller medlemsträffar och den lämpar sig ypperligt som underlag för studiecirkel.

Sofia Näsström föreläste under våren 2021 i Prismas satsning demokrati.

Klicka här för att ladda ner studiehandledningen