Utbildningar

Utbildningserbjudande hösten 2022

Inom Prisma Västra Götaland erbjuder vi en rad utbildningar för samarbetsparternas medlemsföreningar. Om en kurs har en speciell målgrupp framgår detta.


Alla kurser är kostnadsfria och vi tar gärna fram enskilda lösningar för föreningar om ni har speciella önskemål eller om hela föreningen vill gå en kurs. Kontakta elin.sorensson@innovatum.se

Besöksmålsutveckling


Värdskapsutbildning

Arrangör: Turistrådet Västsverige
Kursen är digital och görs individuellt

Turistrådet Västsverige har tagit fram en digital värdskapsutbildning som vänder sig till dig som arbetar inom besöksnäringen. Utbildningen har funnits sedan 2017, och syftet med den är att hjälpa alla som är verksamma inom besöksnäringen att med hjälp av fakta, filmer, övningar och självreflektion utveckla det egna värdskapet ytterligare. Det är mötet med människor som skapar bestående intryck och påverkar hur vi väljer att prata om platsen med andra, rekommendera, stanna längre och återvända. Just därför är det viktigt att du som möter besökarna och är verksamhetens ansikte utåt regelbundet reflekterar över ditt värdskap och kanske få nya insikter.

Anmäl dig här.

Från guidning till upplevelse

15 sept, 29 sept, 13 oktober, 27 oktober, 17 november 9-12 eller 18-21

En kurs som ger dig verktyg att förmedla det unika med din plats och dess historia, för att ge dina besökare en meningsfull upplevelse som kommer att stanna kvar hos dem långt efter besöket.

Du kommer att lära dig hur du går från traditionell guidning till att skapa upplevelser tillsammans med deltagarna. Efter avslutad kurs kommer du ha en komplett plan för en guidning på just din plats, klar att användas under kommande säsong.

Kursen består av 4 digitala träffar á 2–4 timmar, samt uppgifter att utföra på egen hand mellan dessa träffar. Kursen avslutas med en fysisk träff där vi får öva på att guida varandra utifrån det vi lärt oss under kursen. Du behöver kunna delta i samtliga träffar.

Anmäl dig här.


Marknadsföring genom sociala medier

Arrangör: Prisma VG
Datum: 15 november kl. 10-15

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik.

Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter för att nå ut med våra berättelser till en bred publik genom sociala medier. Med en aktiv Facebooksida för ert besöksmål kan ni få folk att prata om det ni gör och skapa och underhålla relationer med era besökare.

Under dagen går vi igenom från grunden vad Facebook är, hur vi kan använda det och varför det är ett bra sätt att nå ut till våra besökare. Vi bygger upp er sida med text och bilder, skapar inlägg, event och skapar en annons.

Medtag egen dator.

Lunch ingår ej.

Anmäl dig här.

Kulturarvet som besöksmål

Utifrån Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål arbetar vi för att, i workshopform, ta fram nya aktiviteter för besökare till er förening, anpassade till er verksamhet och verklighet. Vi utgår från det föreningen redan gör och hjälper er att utveckla detta och att hitta fler kanaler för marknadsföring. Under fyra tillfällen under våren träffas vi digitalt och pratar om bland annat idéutveckling, målgruppsanpassning, prissättning, marknadsföring och presentation av aktiviteter. Målet är att ni skall ha en aktivitet som ni kan genomföra under sommarsäsongen 2023.

Kursen ges under våren 2023.

Läs mer här och anmäl intresse till marika.russberg@bohuslansmuseum.se

Verksamhetsutveckling

Intervjuteknik

Arrangör: Innovatum Science Center och Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 2 december kl. 9.30-15 Borås Textilmuseum

Vi borde intervjua varandra oftare. Alla bär vi på en livsberättelse som är värd att spara för framtiden. Att göra intervjuer behöver inte vara svårt alls och det finns många olika slags intervjutekniker. Hur man väljer att göra intervjun beror till stor del på hur den ska användas och vad den ska fokusera på.

Vi går igenom olika intervjutekniker och handfasta tips på hur ni kan ta tillvara människors berättelser till årsböcker, prismavg.se, utställningar m.m.

Anmäl dig här till 2 december

Skapa interaktiva berättelser med Twine

Arrangör: Västergötlands Museum
Datum: 11 och 18 november kl.14-15
Kursen är digital

Idag finns många digitala lösningar för berättande där besökaren själv blir aktiv deltagare i handlingen. Besökaren styr berättelsen genom att följa olika vägval. I denna kurs som äger rum vid två tillfällen tittar vi tillsammans på ett gratis verktyg online för interaktiva berättelser: Twine.
Första tillfället: Vi lär oss verktygets grundläggande funktioner och pratar om berättarteknik i interaktiva medium.
Andra tillfället: Vi lär oss några ytterligare funktioner i verktyget: användning av multimedia (bild och film); hur berättelsens utseende kan anpassas; och metoder för att låta berättelsen kontrollera läsarens framsteg (OM detta har skett DÅ…).
Patrik Erlandsson leder kursen har tidigare arbetat som lärare vid Högskolan i Skövde på grundutbildningarna för dataspelsutveckling.

Anmäl dig här.

Digitalt berättande på Prismavg.se

Arrangör: PrismaVG
Datum: 24 november kl. 10-11
Kursen är digital

Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål och visar konkreta tips. Prismavg.se är en marknadsföringskanal men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet.

Vi hjälper er att komma igång med en berättelse och publicera den på prismavg.se.

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete! Del 2: Valberedning och kunskapsöverföring

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 13 oktober kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.


Utveckla ditt föreningsarbete - Del 3: Motivation och engagemang

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 27 oktober kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete - Fördjupning: Revision

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 10 november kl18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Utveckla ditt föreningsarbete - Fördjupning: Valberedning

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
Datum: 24 november kl. 18-20.30
Kursen är digital

Alla ideella föreningar har inte samma behov, men föreningsarbetets grundläggande principer är gemensamma för alla. Studieförbundet Vuxenskolan upprepar vårens uppskattade utbildning i tre delar där du får möjlighet att både spetsa dina föreningskunskaper och samtidigt utbyta erfarenheter med engagerade medlemmar i andra föreningar.

Utbildningen går igenom föreningsarbetets grunder med stort fokus på erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Syftet är att du ska kunna utvecklas och inspireras i din roll samt dra nytta av andras erfarenheter och hitta synergier med andra föreningar. Ett rikt och väl fungerande föreningsliv är grunden för vår demokrati och genom att arbeta tillsammans blir vi starkare! Kursen vänder sig till dig som är förtroendevald i en förening, ny som gammal, och som vill lära mer och utveckla dina föreningskunskaper. Vi kommer att gå igenom föreningsarbetets grunder och dess betydelse för demokratin, hur man tar emot nya medlemmar och tar vara på erfarenheter och nya kunskaper. Vi kommer också att prata om hur man motiverar såväl gamla som nya medlemmar. Och mycket mer!

Anmäl dig här.

Studiecirkel

Demokrati - En liten bok om en stor sak, av Sofia Näsström

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

Demokrati - En liten bok om en stor sak består av 10 korta kapitel och passar bra både att läsas enskilt eller som högläsning. Varje kapitel kan vara till grund för diskussion i samband med styrelsemöte eller medlemsträffar och den lämpar sig ypperligt som underlag för studiecirkel.

Sofia Näsström föreläste under våren 2021 i Prismas satsning demokrati.

Klicka här för att ladda ner studiehandledningen