Prisma Västra Götaland

Aktiviteter

November

13 nov 2019 09:00 - 12:00Kurs

Hur du marknadsför ditt besöksmål på Facebook - på Innovatum i Trollhättan

Innovatum, Trollhättan

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar. Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter...

20 nov 2019 09:30 - 15:00Evenemang

Utvecklas som arrangör

Göteborg, lokal anges senare

Välkommen till en utbildningsdag om att utvecklas som arrangör. Denna dag riktar sig till arbetslivsmuseer, hembygdsföreningar och övriga ideella arrangörer av kulturevenemang. Småskaliga besöksmål är en viktig del av kommunernas platsutveckling. De ideella aktörerna spelar en viktig roll i att göra en plats attraktiv, både att bo på och att...

27 nov 2019 10:00 - 15:00Kurs

Få hjälp att presentera ditt besöksmål

Återkommer med plats

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er! Målet...

28 nov 2019 10:00 - 16:00Seminarium

Järnvägen i Västra Götaland, historia, idag och i framtiden

Innovatum, Trollhättan

Välkommen till ett seminarium som belyser järnvägens historiska betydelse samtidigt som vi lyfter järnvägens situation idag. Fokus riktas på de regionala banorna i Västra Götaland. Järnvägen har haft en avgöranden betydelse för att forma det Västra Götaland vi känner dag. Järnvägens utveckling har sedan 1850-talet skapat nya samhällen, företag och levnadsmönster....

December

6 dec 2019 09:00 - 12:00Kurs

Hur du marknadsför ditt besöksmål på Facebook - på Veterinärmuseet i Skara

Veterinärmuseet, Skara

Sociala medier är ett viktigt verktyg för att nå ut och marknadsföra ert besöksmål till en bred publik. De berättelser och de samlingar som finns hos arbetslivsmuseer och hembygdsföreningar är mycket värdefulla. Sociala medier är väldigt användbart för att tillgängliggöra dessa samlingar. Digitaliseringen i samhället ökar och det ger stora möjligheter...