Digitalt berättande på prismavg.se 24 november

24 nov 2022
Digitalt via Teams
Prismavg.se är en samlingsplats för berättelser om industrisamhället och dess utveckling. Vi visar hemsidan och pratar om vad ni kan bidra med i form av berättelser från ert besöksmål eller er förening och visar konkreta tips. Prismavg.se är en plats där era berättelser syns i ett större sammanhang, men även ett verktyg ni kan använda er av i er verksamhet.