Prisma Västra Götaland

Få hjälp med att presentera ditt besöksmål - Workshop

26 feb 2019
Borås Textilmuseum

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er!

Målet med dagen är att ni ska få hjälp med att ta fram en kort presentation som ni kan använda er av för att på ett professionellt sätt kunna sälja er verksamhet till turismaktörer i er närhet.
Kursen riktar sig till bland annat föreningar som vill få hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.

Program
10:00 Kaffe och inledning
10:15 Genomgång av Borås turistbyrå
11-12 Workshop, arbeta fram presentationer i smågrupper
12-13 Lunch på egen bekostnad
13:00 Förbereda presentation
13:15 Alla gör en presentation för varandra och får coachning
14-15 Nästa steg – vilken hjälp vill vi ha med att nå ut med vårt sälj – samtal


Utbildningen är kostnadsfri. Ni får med fördel komma flera deltagare från samma förening

Anmäl er här!