Gammal kunskap i nya händer

23 feb 2023
Digitalt
Satsning på byggnadsvård från 2023!
Av Hus med historia tillsammans med kulturarvsförening i Västra Götaland.

Nätverket Hus med Historia upplever att många kulturarvsföreningar önskar fördjupade kunskaper om byggnadsvård. Därför vill vi nu genomföra en särskild satsning med byggnadsvård som tema från och med 2023, tillsammans med er föreningar. Hoppas att din förening vill delta!

Som ni säkert vet har byggnadsvård seglat upp som en populär hobby under de senaste åren, inte minst bland unga. Detta vittnar tidskrifter som Gård & Torp om och tv-serien Det sitter i väggarna. Vi tror och hoppas att vi genom att erbjuda byggnadsvårdsaktiviteter kan få nya besökare och fler aktiva, inte minst en yngre publik, att hitta till kulturarvsföreningarna och det rika kulturarv som ni förvaltar och alla aktiviteter ni arrangerar. 2023-års satsning kallar vi Gammal kunskap i nya händer. Satsningen är långsiktig och innehåller olika delar och aktiviteter för er föreningar:

• Notera 23 och 28 februari kl 18.00-20.30. Då bjuder vi in till digitala inspirationsträffar! Titta tillsammans i föreningens lokaler, eller hemma. Träffarna spelas in och kommer också att kunna ses i efterhand. Träffarna innehåller korta föredrag om grundläggande byggnadsvård, preliminärt om ämnen som västsvenska byggnadstraditioner, bidragsansökningar – hur går det till?, vård- och underhållsplaner, arkivsök, virkeskvalitet och mycket mer.

• Med inspirationsträffarna som grund vill vi uppmuntra till studiecirklar om byggnadsvård i era föreningar, utifrån de förutsättningar som finns på er plats. Vi hjälper till med studiecirkelmaterial. Bland annat har Slöjd & Byggnadsvård gjort en 30 min lång film om byggnadsvård på hembygdsgården Haraberget i Herrljunga, som kan fungera som en bra grund för diskussioner om byggnadsvård.

• Vi vill uppmuntra er till att planera för en eller flera lokala byggnadsvårdsdagar/aktiviteter i era föreningar, t.ex. i samband med Fönsterrenoveringens dag 30 maj eller i september. Förslag på aktiviteter: bjud in till att vara med när ni i föreningen arbetar med era byggnader; koka rödfärg och kanske även måla en vägg tillsammans; gemensam skrapning av linoljemålad fasad (köp av ”skraplott!” som förstås resulterar i vinst) öppen restaurering i samband med t.ex. målning, att tak läggs om osv.; prova-på fönsterrenovering. I viss utsträckning kan Hus med historia hjälpa er att planera en sådan dag, om behov finns.

För att denna satsning ska bli så bra som möjligt så önskar vi era synpunkter och önskemål och har några frågor redan nu - svar önskar till marika.russberg@bohuslansmuseum.se

1.Hur/arbetar din förening med byggnadsvård idag? T.ex. arrangerar ni aktiviteter på temat osv.?
2.Vad önskar din förening att inspirationsträffarna (se ovan) ska innehålla?
3. Frågor, tankar och funderingar kring satsningen på byggnadsvård?

Vi återkommer med mer information i januari!

Hälsningar!
Hus med historia
-ett nätverk med representanter från hembygdsförbunden i Västra Götaland, NAV – industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst, Bohusläns museum, Västergötlands museum, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalands Regionen och länsstyrelsen Västra Götaland.