Interpretation - att levandegöra natur och kulturarv

23 apr 2024
Rydals museum
Interpretation är en metod som utgår från att det är mer troligt att människor bryr sig om och anknyter till en plats eller ett föremål om det betyder något för dem. Metoden syftar till att stimulera och utmana människor att reflektera över platser, föremål och vad de har att berätta.

Genom personlig guidning, skyltar, audioguider med mera kan vi hjälpa våra besökare att uppleva och skapa en egen relation till platsen och dess historia.

Välkommen till en temadag där du får lära dig mer om interpretation och dess möjligheter. Du kommer också att få prova själv i en kreativ och rolig workshop!

Klicka här för att anmäla dig!