Intervjuteknik 14 oktober

14 okt 2022
Bohusläns museum, Uddevalla
Vi borde intervjua varandra oftare. Alla bär vi på en livsberättelse som är värd att spara för framtiden. Att göra intervjuer behöver inte vara svårt alls och det finns många olika slags intervjutekniker. Hur man väljer att göra intervjun beror till stor del på hur den ska användas och vad den ska fokusera på. Vi går igenom olika intervjutekniker och handfasta tips på hur ni kan ta tillvara människors berättelser till årsböcker, prismavg.se, utställningar m.m.