Prisma Västra Götaland

Järnvägen i Västra Götaland, historia, idag och i framtiden

28 nov 2019
Innovatum, Trollhättan

Kl. 10-15

Välkommen till ett seminarium som belyser järnvägens historiska betydelse samtidigt som vi lyfter järnvägens situation idag.
Fokus riktas på de regionala banorna i Västra Götaland.

Järnvägen har haft en avgöranden betydelse för att forma det Västra Götaland vi känner dag. Järnvägens utveckling har sedan 1850-talet skapat nya samhällen, företag och levnadsmönster. Från att bokstavligen har brutit ny mark har järnvägen kompletterats med fordonstrafik och flyg och blivit en integrerad del av det transportsystemen vi idag är så beroende av. Seminariet kommer ge olika perspektiv på denna utveckling och avslutas med frågor framtidens järnvägar i Västra Götaland.

Preliminärt program

  • Inledning, Prisma Västra Götaland
  • Järnvägens genombrott och betydelse för samhällsutveckling. Henrik Olsson, Innovatum
  • Järnvägens utveckling i Västra Götaland. Gerhard Jansson, Dalsland hembygdsförbund
  • Järnvägen i arkiven – SJ. Magnus Hansson, Riksarkivet
  • Nohab, ett järnvägsföretag, visning av Henrik Olsson
  • Den regionala järnvägen idag. Pontus Gunnäs, regionutvecklare Västra Götaland
  • Avslutande diskussion

Seminariet är kostanadsfritt. Anmälan senast 24 november.

För att läsa mer och anmäla dig, klicka här