Konfektionsindustrins uppgång och fall. Bebyggelse och andra spår av en västsvensk basindustri

17 nov 2023
Digitalt via Teams
Den 17 november kl 12.30-13.00 håller Johannes Daun föreläsningen Konfektionsindustrins uppgång och fall. Bebyggelse och andra spår av en västsvensk basindustri.

Johannes Daun är historiker och verksam som industriantikvarie på Textilmuseet. Han kommer berätta om bebyggelse i Borås- och Göteborgstrakten och de fysiska spåren av konfektionsindustrin. Han har bland annat författat boken ”När man sydde kläder på fabrik”.

Föreläsningen ingår i den serie lunchföreläsningar som Slöjd & Byggnadsvård arrangerar. Programmet i sin helhet hittar du på följande länk: https://www.slojdochbyggnadsvard.se/aktiviteter_/lunchforelasningar/