Kulturarvets roll i turismen - hur får vi det att funka?

6 mar 2024
Saab Car Museum, Åkerssjövägen 18, Trollhättan
Välkommen till Trollhättan och Innovatum Science Center för en nationell konferens om kulturarvsturism. Ta del av presentationer, diskussioner och aktuella exempel från ett växande fält.

Syftet med konferensen är att identifiera och diskutera sätt och metoder som gör att samverkan mellan kulturarvet, besöksnäringen och samhället fungerar bättre och skapar större möjligheter för att utveckla och stärka kulturarvets roll i besöksnäringen och som lokal utvecklingskraft.

Dag 1, 6 mars kl. 13-17.30: Rundtur i Trollhättan på temat Trollhättan – Industristad i omvandling för att diskutera utmaningar och möjligheter kring kulturarvets betydelse för platsutveckling och attraktivitet.

Dag 2, 7 mars kl. 9-16: Konferensdag med bland annat följande innehåll: - Svensk kulturturism 2023 - en förstudie - Visit Sweden - Interpretation – Prisma Västra Götaland - Kulturarvsupplevelser som resurs för besöksnäringen - Visit Fredrikstad Hvaler - Svensk fika som kulturarv

Klicka på denna länk för fullständigt program och information om anmälan.