Prisma Västra Götaland

Ämnesdag i samverkan Prisma Västra Götaland, Tema: Demokrati och föreningsliv 

25 nov 2021
Innovatum Science Center/Bohusläns museum 

Vilken betydelse har föreningslivet haft för demokratins utveckling och vad kan det bidra med idag. Dessa frågor ska fördjupa oss i under dagen då vi får besök av Erik Lundberg och Ulla Herlitz 

Dagen vänder sig till er som är engagerade i det ideellt driva kulturarvet och alla andra som är intresserade av dessa frågor. 

Ämnesdagen är kostnadsfri och arrangeras av samverkan Prisma Västra Götaland.

Plats: Innovatum Science Center/Bohusläns museum 

Tid: 25 november, 9.30-15.00 

Anmäl ditt deltagande här 

 

Preliminärt program 

9.30 Kaffe 

10.00 Inledning. Prisma Västra Götaland, industrisamhällets kulturarv och demokrati. 
Gerhard Jansson, Dalslands Fornminnes- och hembygdsförbund, Henrik Olsson, Innovatum Science Center 

10.30 Civilsamhällets demokratibidrag i en turbulent tid 
Erik Lundberg, Docent, Statsvetenskap, Dalarnas högskola 

11.30  MOD2021. Utställningen om kampen för kvinnlig politisk rösträtt i Bohuslän för 100 år sedan. 
Jienny Gillerstedt, Bohusläns museum
 

Folkets hus i Krokstrand - ett demokratiminne. 
Karin Askberger, Krokstrands folkets hus
 

12.00 Lunch 

13.00 Den första samhällsnivån - nya vägar till lokal demokrati 
Ulla Herlitz, Styrsö Sockens Hembygdsförening 

14.00 Gemensam diskussion och fika. 

15.00 Avslut