Prisma Västra Götaland

Presentera ditt besöksmål - INSTÄLLT

5 nov 2020
Textilmuseet, Borås

OBS! Denna kurs är inställd p.g.a Covid19 och rekommendationerna från FHM. Vi återkommer med nytt datum så snart det är möjligt.

Välkomna på en övningsdag där ni får möjlighet att lära er att presentera ert besöksmål till olika målgrupper. Under dagen kommer vi att praktiskt öva tillsammans, på hur du enkelt och kärnfullt hittar det unika och det som tydligt presenterar er plats – så besökare vill komma till just er!

Målet med dagen är att ni ska få hjälp med att ta fram en kort presentation som ni kan använda er av för att på ett professionellt sätt kunna sälja er verksamhet till turismaktörer i er närhet.

Kursen riktar sig till bland annat föreningar som vill få hjälp med att hitta bästa möjliga beskrivning av sin plats och upplevelse i ett möte med turismaktörer.